Ocrotitorii

Untitled Document
Untitled Document
linia verde pentru copiii strazii
Istoria frământată a unui aşezământ filantropic

 

În perioada interbelică noul Episcop al Dunării de Jos, Preasfinţitul Cosma Petrovici a înfiinţat un Comitet Central Eparhial ce urma să iniţieze un proiect filantropic de larg interes în Galaţi, şi anume două internate pentru copii săraci şi silitori la învăţătură pentru a le garanta „sănătate şi supraveghere părintească şi să formeze adevărate suflete şi caractere creştineşti şi româneşti” .

Strângerea de fonduri, îngreunată de starea economică precară din acea perioadă şi a secetei, a întârziat realizarea acestui proiect. În urma solicitărilor făcute către Primăria Municipiului Galaţi a fost acordat terenul pe care urma să fie ridicată clădirea, fapt împlinit de către Preasfinţitul Antim Nica, noul Episcop al Dunării de Jos. Datorită războiului Preasfinţitul Antim a schimbat destinaţia clădirii, îndreptată către asistarea fetelor rămase fără unul sau ambii părinţi din cauza războiului.

În urma demersurilor făcute de către Preasfinţia Sa la ministerele de resort şi fundaţiile de caritate au fost achiziţionate mobilierul pentru dormitoare şi sălile de clasă, rechizite şi alte materiale didactice. Astfel, la 8 Martie 1948 a avut loc deschiderea oficială a Orfelinatului Eparhial în care erau internate în jur de 60 fete.

În urma schimbărilor survenite după al doilea război mondial, Preasfinţitul Antim, în urma presiunilor făcute, a cedat clădirea orfelinatului condiţionat ( octombrie 1948), primind în schimb două localuri corespunzătoare pentru cazarea fetelor din orfelinat şi a elevilor de la Şcoala de Cântăreţi.
În tot acest interval ( 1948-1997) clădirea orfelinatului a fost confiscată şi a primit diverse utilităţi găzduind diverse instituţii, ultimii 30 de ani fiind sediu al Tribunalului Galaţi. Prin construirea Palatului Justiţiei ( începând cu 1990), a devenit posibilă retrocedarea sediului Tribunalului Galaţi către Episcopia Dunării de Jos la sfârşitul anului 1997.

Din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian s-a format un organism care urma să se ocupe de reorganizarea şi reamenajarea Orfelinatului Eparhial pe care l-a pus sub ocrotirea spirituală a Sf. Vasile cel Mare. Toate aceste lucrări au fost finalizate în toamna anului 2000 când a avut loc şi redeschiderea oficială a Orfelinatului, 12 octombrie 2000 în prezenţa Sanctităţii Sale Bartolomeu I – Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a vrednicului de pomenire Preafericitul Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos, a autorităţilor locale, preoţi şi credincioşi.

Păstrând linia înaintaşilor, Orfelinatul urma să asigure ocrotire, îngrijire şi educaţie copiilor săraci, orfani, silitori la învăţătură.
Misiunea noastră este  asigurarea ocrotirii, educării, combaterii marginalizării sociale, a sărăciei, a suferinţei, precum şi încurajarea dezvoltării morale personale bazată pe Evanghelie.

Scopul pe care îl urmărim este acordarea dreptului la educaţie prin următoarele servicii: educaţionale şi de susţinere materială, de cazare, de asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică şi de formare în spiritul moralei creştin-ortodoxe.

Asociaţia noastră asigură servicii acreditate specializate de asistenţă socială, servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, servicii de educare, de socializare şi de petrecere a timpului liber, de reintegrare familială, comunitară a unui număr de 30 asistate.  Ele beneficiază de următoarele servicii: ocrotire, îngrijire, hrană, îmbrăcăminte, educaţie, adăpost, asistenţă şi consiliere psihologică, asistenţă şi consiliere socială, asistenţă medicală de specialitate.

În prezent, desfăşurăm două proiecte de servicii sociale: Centrul Rezidenţial de Fete şi Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale "Speranţa" oferite unui număr de 90 de copii.

 

 

Sinaxarul zilei

 

rapoarte anuale
free counters
linia pentru protectia copilului